Uwe Bublitz

Chefsveterinär
  • Veterinär sedan 1988
  • Arbetat på 6 olika kliniker
    i Tyskland och Sverige
  • Konsulterande kirurg i Tyskland,
    Danmark och Slovenien

Tanja Bublitz

Ekonomichef

Lena Levenius

Reception

Annelie Olsson

Veterinärassistent

Anna Olsson

Veterinärassistent

Tim Bublitz

Veterinärassistent